Producten & Diensten

Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMOP)

Elke gebouweigenaar of -beheerder die de onderhoudskosten van zijn gebouw beheersbaar wil houden beschikt wel over een meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Wat echter vaak nog onbekend is, is dat dit een prachtig instrument is om gebouwen te verduurzamen.

MJOP als instrument voor verduurzaming
Het is even eenvoudig als effectief. In plaats van geruisloos de onderhoudsplanning te volgen, wordt per gebouwelement een bredere, duurzamere, afweging gemaakt. Dit uit zich in veel gevallen alleen in een meerinvestering, maar kan ook leiden tot het eerder vervangen van gebouwelementen of aanvullend aanbrengen van kwaliteitsverhogende voorzieningen.

Aanpak voor duurzaamheid
BOnDS is als adviesbureau gespecialiseerd in duurzaamheid, energiebesparing en het binnenmilieu. Wij kunnen u ondersteunen met het formuleren en implementeren van uw duurzaamheidsambities in uw bestaande onderhoudsplan. Hiervoor dient een aanvullende analyse plaats te vinden op de verschillende bouwdelen en installaties. Dit doen wij samen met uw onderhoudsadviseur of als een aanvullend, losstaand advies.


Resultaat
Het resultaat is een duurzaam onderhoudsplan, waarin een integrale afweging gemaakt wordt tussen kosten en opbrengsten over een langere termijn. De (meer)investeringen worden afgezet tegen de lagere energiekosten en worden vertaald naar terugverdientijden.

Duurzame voordelen:

  • Verlaging van de totale exploitatielasten.
  • Waarde- en kwaliteitsverbetering van het gebouw.
  • Imago- of identiteitsverbetering van het bedrijf.
  • Benutting van de meest kosteneffectieve momenten in het beheer voor het realiseren van lagere energielasten en het verbeteren van het binnenmilieu.
  • Een prettiger verblijf- en werkklimaat voor bezoekers en personeel, waardoor de productiviteit verbetert.

 

© BOnDS 2018