Over ons

Missie & Visie


Missie

BOnDS (Bredase Ondernemers in Duurzame Samenwerking) is een coöperatie van onafhankelijke Bredase adviseurs die hun krachten bundelen op het terrein van duurzame ontwikkeling. Kennis en ervaring op het gebied van energie, mobiliteit, gebiedsontwikkeling, natuur en milieu gebruiken wij in projecten voor bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen. In onze advieswerkzaamheden streven wij naar een optimale balans tussen people, planet en profit. Kernwaarden hierin zijn onafhankelijkheid, deskundigheid, vertrouwen en nabijheid.

Visie

Grondstoffen, fossiele energiebronnen en de hoeveelheid beschikbare ruimte zijn eindig en het verbruiken ervan bedreigt de kwaliteit van leven over de hele wereld. Voor lineaire organisatie- en business modellen, die gebaseerd zijn op het verbruiken van deze hulpbronnen, is dan ook geen plaats meer in de toekomst. Hiervoor in de plaats komen circulaire modellen, gebaseerd op gesloten kringlopen, hernieuwbare en herwinbare (energie-)bronnen en behoud van (bio)diversiteit. Modellen die meer gericht zijn op de menselijke maat, gemeenschappelijkheid en lokale omstandigheden en uitdagingen.

BOnDS wil zich ontplooien tot een trendsettende organisatie in de regio Breda die als een onafhankelijke, deskundige, betrokken en creatieve partner bijdraagt aan het ontwikkelen van deze nieuwe, circulaire economie.

 


 

© BOnDS 2018